Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

De Hypotheek Alliantie

Met de invoering van het provisieverbod is het voor aanbieders niet meer toegestaan om serviceproviders te betalen voor uitbestede diensten, zoals het opmaken van offertes of accepteren van dossiers. Zonder passende oplossing zou dit betekenen dat de kosten hiervan doorgerekend moeten worden aan de consument, terwijl de activiteiten verricht worden in opdracht van de aanbieder.
 
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een aantal serviceorganisaties (servicer genaamd) ontheffing van het provisieverbod verleend. De ontheffing wordt verkregen indien de onderneming heeft aangetoond dat ze aan de wettelijke ontheffingsvoorwaarden voldoen. Deze ontheffing maakt het voor deze serviceorganisaties mogelijk om een passende beloning te ontvangen voor uitbestede aanbiedersactiviteiten. 
   
De verleende ontheffing betreft uitsluitend deeltaken die aanbieders hebben uitbesteed aan serviceorganisaties. Die taken hebben geen gevolgen voor de inhoud van het advies aan de consument. Voorbeelden zijn het maken van offertes en het bijhouden van de administratie.
 
Visie AFM
De AFM vindt dat serviceorganisaties toegevoegde waarde op de financiële markt kunnen hebben. Ze zorgen voor efficiency- en kostenvoordeel, wat leidt tot goedkopere producten en een betere dienstverlening. Dat is in het belang van de klant.
 
De Hypotheek Alliantie -als handelsnaam van RA-Investment BV- heeft een ontheffing van het provisieverbod ontvangen. De Financiële Makelaar maakt voor een aantal aanbieders gebruik van de diensten van De Hypotheek Alliantie. 
   
Samenwerking andere serviceproviders
Binnen De Hypotheek Alliantie werkt De Financiële Makelaar samen met VCN/United Capital uit Roosendaal en wordt o.a. ons volgsysteem Mijn DFM gevuld met rentetarieven, formulieren, voorwaarden enzovoorts. Deze samenwerking is voor ons kostenefficiënt, waardoor wij onze dienstverlening tegen een zo laag mogelijk tarief kunnen aanbieden.
   
Belangrijke gegevens
Heeft u vragen over De Hypotheek Alliantie neemt u dan contact op met De Financiële Makelaar.

KvK: 11044344
AFM vergunningsnummer: 12020941
 
Op haar website houdt de AFM een overzicht bij van de serviceorganisaties die een ontheffing hebben gekregen.

Site Search Pro