Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

DFM Taxatie- en Bankgarantieservice

De Financiële Makelaar biedt uw relaties het gemak en het voordeel van de DFM Taxatie- en Bankgarantieservice. Met deze service betaalt uw relatie één vast, laag tarief voor een gevalideerd taxatierapport en een bankgarantie tot 10% van het aankoopbedrag.

De totale kosten voor de DFM Bankgarantie- en Taxatieservice bedragen: € 525,-.

Deze service kunt u aanvragen via de betalingsopdracht. De kosten worden verrekend bij passeren.

Site Search Pro