Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Het Bemiddelingsloket

Steeds meer adviseurs maken de keuze om alleen nog te adviseren en kiezen er voor om niet meer te bemiddelen. Speciaal voor financieel planners en adviseurs die niet kunnen of willen bemiddelen hebben wij, via ons zusterbedrijf Financieel Support Nederland, Het Bemiddelingsloket opgericht.
 
Bemiddel only
Het Bemiddelingsloket bemiddelt in financiële producten voor consumenten die beschikken over een gekwalificeerd adviesrapport. Voor aanvang van de bemiddeling dient de consument het adviesrapport te overleggen aan Het Bemiddelingsloket. 
 
Dit rapport dient als basis voor de bemiddeling. Op basis hiervan verzorgt Het Bemiddelingsloket de totstandkoming van bijvoorbeeld de hypotheek, zonder dat consument opnieuw advieskosten hoeft te maken.

Deze vorm van dienstverlening staat bekend onder de naam: Bemiddel only.

Neem voor meer informatie over de werkwijze en mogelijkheden contact op met Het Bemiddelingsloket via: 0900-333 00 33 of kijk op de website: www.hetbemiddelingsloket.nl.

Site Search Pro