Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Hoe om te gaan met artikel J.1 (Verontreining; geraadpleegde informatie) uit het taxatierapport?

Om te voorkomen dat uw financieringsaanvraag onder de normen van NHG, alsmede op grond van maatschappijvoorwaarden, wordt afgewezen op basis van artikel J.1 uit het taxatierapport, willen wij u graag wijzen op het volgende:

1. 
Indien er in het taxatierapport onder artikel J.1 wordt gemeld dat de taxateur uitsluitend de internetsite www.bodemloket.nl heeft geraadpleegd is dat niet in overeenstemming met het Normblad Taxatierapport financiering woonruimte. In dat geval zal het taxatierapport ook niet akkoord worden bevonden en zal uw financieringsaanvraag worden afgewezen.

Alléén als uit het taxatierapport blijkt dat de gemeente (lees: bevoegde (overheids)instantie) de taxateur heeft doorverwezen naar www.bodemloket.nl dan is dat akkoord. De gemeente geeft daarmee namelijk aan dat de door die instantie uitgegeven inventarisatie (gids/lijst) is opgenomen in de data van deze internetsite.
Dit kan de taxateur op iedere willekeurige plaats in het taxatierapport aangeven. Het dient in elk geval uit het rapport te blijken.

2. 
Ook wanneer de geraadpleegde gemeente (lees: bevoegde (overheids)instantie) niet correspondeert met de locatie van woonruimte zal het taxatierapport niet akkoord worden bevonden en zal uw financieringsaanvraag worden afgewezen. Controleer dus altijd of de taxateur het juiste bevoegd gezag heeft geraadpleegd!

Hoe controleert u of uw taxateur het juiste bevoegd gezag heeft geraadpleegd? Ga naar www.bodemloket.nl. Hier vindt u op basis van de plaatsnaam het correcte Bevoegd gezag Wet Bodembescherming.

TOELICHTING

Wat staat er precies in het (voor leningen met NHG verplichte!) normblad?

'De taxateur raadpleegt in ieder geval de (overheids)instantie die ter plaatse de zorg van het registreren van eerdergenoemde verontreinigingen op zich heeft genomen dan wel de door die instantie uitgegeven inventarisatie (gids/lijst) van (mogelijk) verontreinigde locaties'.

Wanneer de taxateur in het rapport heeft aangeven dat hij of zij uitsluitend de site www.bodemloket.nl heeft geraadpleegd is dit niet correct. Bodemloket betreft namelijk géén (overheids)instantie die ter plaatste de zorg van het registreren op zich heeft genomen.

Niet alle gemeentes (lees: bevoegde (overheids)instantie) die bodeminformatie bezitten hebben dit gepubliceerd staan op www.bodemloket.nl, waardoor de site geen compleet beeld geeft en dus niet als een betrouwbare bron kan worden beschouwd. Het komt ook voor dat locaties (nog) niet zijn opgenomen binnen de site en ondergrondse tanks staan niet geregistreerd. 

Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2009-08-07 10:14:24

Site Search Pro