Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

NHG & Insolventieverzekering nieuwbouw

Vanaf 1 juli jl. is bij financiering van een nieuwbouwwoning i.c.m. NHG een zgn. insolventieverzekering verplicht. Deze verzekering beschermt de kopers en geldgevers tegen het risico dat een aannemer/bouwer niet in staat blijkt het project deugdelijk af te ronden.
 
Door de langere doorlooptijden van nieuwbouwprojecten heeft het Waarborgfonds er begrip voor dat hier pas vanaf 1 januari 2010 aan kan worden voldaan.
 
Voorwaarde voor deze dispensatieregeling is dat de geldverstrekker hiertoe een schriftelijk verzoek indient bij het Waarborgfonds.
 
Heeft een u nieuwbouw(project) waar geen insolventieverzekering op van toepassing is? Wees er dan van overtuigd dat de geldgever deze toestemming wil/zal aanvragen bij het Waarborgfonds. Deze keuze ligt bij de geldgever!Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2009-09-01 11:46:08

Site Search Pro