Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

SNS geeft toestemming voor tijdelijk verhuur van woningen

Tijdelijke verhuur woning
SNS Bank geeft tegen onderstaande voorwaarden toestemming voor het tijdelijk verhuren van een woning op grond van de Leegstandwet:

· De belangrijkste voorwaarde is dat de aanvraag voor toestemming alleen kan worden ingediend via www.overbruggingsverhuur.nl. Deze organisatie zorgt ook voor het opmaken van de huurovereenkomst, de huurpuntentelling en voor de vergunningsaanvraag.
· De klant moet twee woningen in zijn bezit hebben waarvan één onbewoond is en te koop staat.
· Er is geen recente betalingsachterstand of achterstandsmelding bij het BKR of op de (hypothecaire) kredieten bij SNS Bank.

Werkwijze
Als een klant tijdelijk zijn woning wil verhuren, neemt hij contact op met overbruggingsverhuur.nl. Zij vraagt een voorlopige toestemming aan SNS Bank. Als aan alle bovengenoemde voorwaarden voldaan is, verleent het Beheerteam van de Midoffice deze toestemming.

Overbruggingsverhuur.nl onderzoekt vervolgens of de woning in aanmerking komt, regelt de vergunning, zoekt en screent een huurder, maakt de huurovereenkomst op en regelt alles m.b.t. Nationale Hypotheek Garantie. Nadat we alle benodigde documenten en overeenkomsten ondertekend ontvangen hebben, verleent het Beheerteam definitieve toestemming.


Als een klant één of juist meer dan twee woningen heeft, moet de situatie worden toegelicht. Per geval wordt dan bekeken of we toestemming verlenen.

Als een klant een recente betalingsachterstand of een achterstandsmelding bij het BKR heeft of als hij bij Bijzonder Beheer in behandeling is, dan wordt de beoordeling ook gedaan door de afdeling Bijzonder Beheer. Deze afdeling kan nadere voorwaarden stellen aan de aanvraag.

Bij vragen over het tijdelijk verhuren, kan een klant terecht bij overbruggingsverhuur.nl. Wij verwijzen klanten meteen door naar overbruggingsverhuur.nl. Wij geven dus geen advies en informeren onze klanten ook niet (proactief) hierover.

Waarom geeft SNS Bank alleen toestemming via overbruggingsverhuur.nl?
Ondanks dat er meerdere bemiddelaars zijn, die zich al dan niet exclusief bezighouden met tijdelijk verhuur, geven wij voorlopig alleen toestemming via overbruggingsverhuur.nl. De reden hiervan is dat het tijdelijk verhuren door de complexe regelgeving, de grote kans op fouten en de consequenties van fouten (huurbescherming) specialistenwerk is. SNS Bank heeft hiervoor niet genoeg expertise in huis.Daarom geven wij ook geen advies of (proactief) informatie.

Verder hebben we voor deze samenwerking onderzoek gedaan bij overbruggingsverhuur.nl naar ondermeer hun bedrijfsprocessen, gebruikte documenten en reclame-uitingen. Omdat dit een uitgebreid en arbeidsintensief onderzoek was, hebben wij ervoor gekozen om de toestemming voorlopig alleen via hen te laten verlopen.

Een klant kan dus met vragen of voor meer informatie terecht bij overbruggingsverhuur.nl. Zij handelen de aanvraag voor toestemming inhoudelijk af.

Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2009-11-16 09:20:34

Site Search Pro