Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Wijziging taxatienormen NHG en banken per 1 januari 2010

Een nieuw jaar brengt vaak nieuwe acceptatienormen met zich mee. Eén van de belangrijkste wijzigingen is het taxatiebeleid per 1 januari 2010. Graag attenderen wij u op de gevolgen hiervan voor uw dossiers.

NHG
Voor NHG posten geldt dat vanaf 1 januari 2010 uitsluitend taxatierapporten mogen worden gebruikt die zijn uitgebracht door tussenkomst van een door het WEW erkend taxatie-instituut. De instituten die door het WEW tijdelijk (tot 1 juli 2010) zijn erkend, staan vermeld op www.nhg.nl.

LET OP!
BANKEN KUNNEN EN MOGEN WIJKEN AF VAN NHG NORMEN!
Maatschappijen kunnen en mogen afwijken van de nieuwe NHG norm. Zowel als het gaat om aanvragen zonder als aanvragen met NHG. Onderstaand treft u de meest voorkomende afwijkingen aan voor aanvragen zonder NHG.
 
ABN Amro Hypotheken Groep / Allianz
ABN Amro Hypotheken Groep (Florius, ABN Amro, MNF) en Allianz hebben een eigen taxatiebeleid. Zij hebben ons daarnaast aangegeven op geen enkele wijze te willen afwijken van dit nieuwe beleid.
NB: Dit beleid geldt ook voor aanvragen met NHG !
 
Achmea (woonfonds & Syntrus)
Voor aanvragen zonder NHG geldt dat NWWI altijd verplicht is en dat het taxatierapport maximaal 6 maanden oud mag zijn.
 
BNP Paribas Personal Finance
Taxateur moet uit dezelfde woonplaats komen, als waar het onderpand is gelegen.
 
Bank of Scotland
Rapport mag maximaal 3 maanden oud zijn. Voor de 4 grote steden en Almere geldt daarnaast dat de taxateur uit dezelfde woonplaats moet komen als waar het onderpand is gelegen.
 
SNS en BLG Bank
Afstand tussen taxateur en object mag maximaal 30 kilometer bedragen en het taxatierapport mag daarnaast maximaal 6 maanden oud zijn.
 
Direktbank
Afstand tussen taxateur en object mag maximaal 25 kilometer bedragen.

Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2010-01-13 16:42:02

Site Search Pro