Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Consumptieve kredieten voor zelfstandigen

Met ingang van 1 januari 2010 kunt u bij InterBank een consumptief krediet (voor privé gebruik) aanvragen voor zelfstandigen. Een doorlopend krediet met een vaste maandlast van tenminste 1% is mogelijk van € 5.000 tot € 75.000. Het profiel (uitsluitend AA t/m profiel B) bepaalt het tarief en er gelden geen additionele opslagen. Voor zelfstandigen is geen rentekrediet (aflossingsvrij) of WOZ-krediet mogelijk.

Een aanvraag voor krediet aan zelfstandigen moet voldoen aan de hieronder genoemde punten:
·         Het bedrijf moet minimaal 3 jaar bestaan.
·         Bestuurder moet minimaal 3 jaar als directeur in het bedrijf werkzaam zijn.
·         Aantonen volledige en gecontroleerde jaarcijfers (balans, winst- en verliesrekening) van de afgelopen
      3 boekjaren.
·         De ondernemer moet in het bezit zijn van een eigen woning. Indien huurwoning, dan alleen een
      financiering met onderpand mogelijk.
·         Bekend en onbesproken BKR.

Aanvraagproces blanco consumptief krediet voor zelfstandigen
Het aanvraag- en acceptatieproces wijkt af van het proces van consumptief krediet voorpersonen in loondienst. Voor het aanvragen van consumptief krediet voor zelfstandigen houdt u dan rekening met het volgende:
Naast het contract moet uw klant verklaren dat het bestedingsdoel niet zakelijk wordt aangewend

Hebt u vragen? U kunt hiervoor contact opnemen met Twan Geurst van Kessel via het telefoonnummer 073-6238381 of per e-mail via t.geurtsvankessel@definancielemakelaar.nl
Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2010-01-14 16:18:29

Site Search Pro