Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Nieuwe formulieren Florius Risicoverzekering & DVD

Aanvraagformulier ORV Florius
Florius is niet zelf de verzekeraar/aanbieder is van haar overlijdensrisicoverzekeringen, waardoor ze kwalificeren als bemiddelaar. In dat kader moet Florius ook de klant informeren over hun verdiensten. Voor de marketing, de verkoop en de volledige administratie (acceptatie, mutaties en uitkeringen) ontvangen zij jaarlijks een vergoeding van € 46,50 gedurende de looptijd van de ORV. Dit zal op het aanvraagformulier aan de klant kenbaar worden gemaakt.
 
Dit heeft tot gevolg dat vanaf heden een nieuw aanvraagformulier benodigd is.
 
Dienstverleningsdocument
In haar rol als bemiddelaar dient Florius ook een dienstverlenings-document aan de klant ter beschikking te stellen. Omdat zij geen rechtstreeks contact hebben met de klant, wordt dit document op de website van Florius gepubliceerd.

Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2010-01-29 18:09:10

Site Search Pro