Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Nieuwe provisieregeling 2010

Ieder jaar opnieuw is het weer een hele opgave om alle nieuwe provisieregelingen te ontvangen en te verwerken. Van nagenoeg al onze arrangementspartners is de nieuwe regeling inmiddels bekend en deze hebben we geplaatst op onze website. U vindt de meest actuele overzichten op onze website, na te zijn ingelogd onder het kopje provisieregeling. 
 
Provisiebalans
De belangrijkste wijziging die is doorgevoerd is de wijziging in de provisiebalans. Voor complexe hypotheken geldt voor 2010 dat maximaal 60% van de totale provisie als afsluitprovisie mag worden uitgekeerd en de overige 40 % in minimaal 10 jaar moet worden uitgekeerd.
 
Provisieloos
Steeds meer maatschappijen bieden provisieloze arrangementen aan. Ook deze producten kunt u via ons aanbieden.
 
Speciaal voor adviseurs die graag willen bemiddelen in provisieloze hypotheken verwijzen wij naar ons recent en inmiddels zeer succesvol gebleken distributiemodel: Nul=Nul.
 
Kenmerkend voor dit systeem is dat uw klant geen afsluitprovisie betaalt, u geen provisie ontvangt over de hypotheek en dat u bij de meeste banken geen dossierkosten verschuldigd bent aan De Financiële Makelaar. Voor de bemiddeling van de hypotheek vragen wij slechts € 195,- aan uw klant.
Deze nota ontvangt u gelijktijdig met de offerte met het verzoek deze aan uw klant te overhandigen. In voorkomend geval kunt u ook besluiten deze kosten voor uw klanten te betalen. Indien u op deze wijze wilt gaan adviseren verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.
 
Leveringsvoorwaarden
Naast de nieuwste regelingen hebben wij ook de Leveringsvoorwaarden Financiële Administratie aangepast en afgestemd op de geboden distributiemodellen.
 
Wilt u meer informatie over deze regelingen neemt u dan contact op met Peter Komen.

Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2010-02-12 17:47:31

Site Search Pro