Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Onze visie over Provisie, Car of rechtstreekse beloning

De Financiële Makelaar vindt dat de keuze voor de beloningsvorm moet liggen bij het intermediair in samenspraak met zijn klant en niet bij de aanbieders of de brancheverenigingen. Het is verbazingwekkend om te constateren dat maatschappijen op dit moment lobbyen voor één bepaald systeem, omdat dat het beste zou zijn, maar wie wordt er eigenlijk beter van?
 
Volgens ons kan één systeem nooit het beste zijn voor alle klanten. Wanneer men klantgericht bezig wil zijn, zal men rekening moeten houden met de wensen en mogelijkheden van een consument. Niet iedere klant is bijvoorbeeld in staat om een bedrag in eens te betalen voor een dienst. Door het invoeren van één systeem kan het voorkomen dat bepaalde doelgroepen straks geen of slechts beperkt advies kunnen inwinnen. Voor deze doelgroep zou het provisiesysteem, waarvan overigens nergens bewezen is dat het systeem slecht is, zeer passend kunnen zijn.
 
Het CAR systeem lijkt een mooie ontwikkeling, maar is feitelijk gebaseerd op een uitgeklede provisiebeloning. Uitholling van ons beloningssysteem tast de continuïteit bij kantoren aan en daar heeft de consument uiteindelijk geen baat bij!
  
Petitie tegen CAR systeem
 
Het Verbond van Verzekeraars lobbyt op dit moment om het CAR systeem als wettelijk systeem verankerd te krijgen (in plaats van het provisiesysteem). Adfiz, een organisatie die de belangen van intermediairs vertegenwoordigt, wil graag een petitie aanbieden tegen de invoeren van het CAR systeem. Als u het met deze visie eens bent, teken dan de petitie.


Dit stanpunt hebben we samen met de cooperatie van serviceproviders reeds communiceert in diverse vakbladen.

Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2010-03-23 15:17:50

Site Search Pro