Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Budget koopsubsidie is op!

Onderstaand bericht ontvingen wij via Senternovem/Agentschap NL. Hieruit blijkt dat de pot voor Koopsubsidie (nagenoeg) leeg is. Nieuwe aanvragen met koopsubsidie lijken op dit moment dan ook niet meer mogelijk.
 
"Op dit moment zijn er bij Agentschap NL meer aanvragen ontvangen dan er naar verwachting met het nu beschikbare budget toegekend kunnen worden. Als u nu een aanvraag indient, bestaat de kans dat u een afwijzing ontvangt wegens overschrijding van het budget. Omdat wij een werkvoorraad hebben kunnen wij op dit moment niet zeggen op welk moment het budget is overschreden. De reeds ontvangen aanvragen worden in de komende weken op volgorde van ontvangst behandeld. Zolang het budget nog niet is uitgeput, wordt op elke aanvraag, indien aan de voorwaarden van de Wet bevordering eigenwoningbezit  is voldaan, positief beschikt. Als bekend is wanneer het budget is overschreden wordt dit op deze website vermeld. Het opraken van het budget heeft geen gevolgen voor reeds toegekende aanvragen."
Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2010-04-06 17:33:38

Site Search Pro