Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Productassortiment, doorlooptijden en aanstellingsbeleid Florius

Met ingang van heden past Florius haar hypotheekassortiment aan. De Florius Profijt 2 en 4 Hypotheek verdwijnen uit het assortiment. De Florius 3+3 Hypotheek blijft bestaan. Deze variant kent een langere offertegeldigheid tegen dezelfde prijs en voorwaarden als de Profijt 2 Hypotheek. Daarnaast zijn de annuleringskosten bij het niet doorgaan van een geaccepteerde komen te vervallen.
 
Voor degene die een langere offertegeldigheid nodig hebben, blijft de Florius 12 beschikbaar.
 
De afloswijze Lineair wordt toegevoegd aan het assortiment terwijl de afloswijze Hybride is komen te vervallen.
 
Hoe ziet het assortiment er per 19 april uit?

Afloswijzen 

Doorlooptijd hypotheken en overlijdensrisicoverzekering
Als gevolg van de verjaardagsactie is de doorlooptijd voor acceptatie van complete dossier bij Florius opgelopen. Voor complete dossier geldt een doorlooptijd voor acceptatie van 2 weken.
 
Indien er sprake is van een hypotheek i.c.m. een Florius risicoverzekering geldt deze periode vanaf het moment van medisch akkoord door Florius verzekeringen. De doorlooptijd voor een medisch akkoord bedraagt momenteel ruim 2 weken en indien er sprake is van een medische keuring meer dan 1 maand!
 
Aanstellingsbeleid Florius
Offertes voor Florius worden op naam van uw advieskantoor gesteld. Om die reden moet er de eerste keer dat u via ons een Florius offerte aanvraagd een zgn. sub-nummer worden aangemaakt.
 
Florius kent deze nummers alleen maar toe indien u beschikt over de volgende WFT deelvergunningen om te mogen bemiddelen in:

Kantoren die niet over alle vergunningen beschikken kunnen we helaas niet meer voorzien van offertes van Florius-offertes. Alternatieven voor deze kantoren zjin o.a. Allianz WoonNext of Reaal Combi (beide Florius geld) of als alternatief Hypotrust of BNP (beide zeer scherp).

Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2010-04-19 13:40:50

Site Search Pro