Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Verkoopstop ING Bankspaarhypotheek variant 1

ING stopt per 1 september 2010 met de verkoop van de Bankspaarhypotheek Variant 1 (BSH1). In het kader van productrationalisatie en de 'back to basics' strategie wil de ING focus aanbrengen in het productenpalet. Hierin is de Bankspaarhypotheek al goed vertegenwoordigd door het grote aandeel dat Bankspaarhypotheek Variant 2 (BSH2), waarmee in principe praktisch dezelfde doelgroep wordt bediend.
 
Bij de bankspaarvariant 1 kon de klant kiezen voor ontkoppeling van de te betalen rente en ontvangen rente op de bankspaarrekening.Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2010-08-06 09:50:07

Site Search Pro