Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Verlaging toetsrente per 1 oktober 2010

Voor het 4e kwartaal van 2010 (startend vanaf 1 oktober) wordt het toetsrentepercentage voor financiering met een rentevastperiode van korter dan tien jaar verlaagd van 5,4% naar 4,9%.
 
Voor offertes met een rentevastperiode van 10 jaar of langer geldt het werkelijke percentage. De offertedatum is bepalend voor de van toepassing zijnde toetsrente.

Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2010-09-06 16:43:54

Site Search Pro