Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Toetsrente omhoog, maximaal leningbedrag omlaag

Voor het 1e kwartaal van 2011 (startend vanaf 1 januari) wordt het toetsrentepercentage voor financiering met een rentevastperiode van korter dan tien jaar verhoogd van 4,9% naar 5,2%. In dit percentage is een opslag reeds inbegrepen. Reden voor de verhoging van de rente met 0,3%-punt is de stijging van de kapitaalmarktrente naar minimaal 2,8%.
 
Financieringslast omlaag
Per 1 januari a.s. zullen ook de nieuwe, lagere woonquotes, van toepassing worden. Gecombineerd met de aanpassing van de toetsrente, zal de leencapaciteit verder afnemen.
 
Offertedatum is bepalend
De offertedatum is bepalend of de normen 2010 of de nieuwe normen 2011 van toepassing zijn.
Wordt de offerte dit jaar uitgebracht, dan zijn de normen van 2010 van toepassing. Wordt de offerte in 2011 uitgebracht, dan zijn de normen 2011 van toepassing.

Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2010-12-06 13:59:32

Site Search Pro