Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Toetsrente CHF per 1 april verhoogd naar 5,8%

Per 1 april 2011 wordt de toetsrente voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan 10 jaar vastgesteld op: 5,8%.
 
Dit heeft tot gevolg dat de leencapaciteit verder omlaag gaat.

De datum van offreren is bepalend voor de van toepassing zijnde toetsrente.
Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2011-03-15 14:16:44

Site Search Pro