Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Vanaf 1 augustus maximaal 50% van de waarde van de woning aflossingsvrij

Zojuist is bekend gemaakt dat vanaf 1 augustus 2011 voor leningen zonder NHG nog maximaal 110% van de marktwaarde mag worden geleend. Daarnaast mag maximaal de helft van de waarde van de woning nog aflossingsvrij worden afgesloten.
 
"De aangescherpte normen van banken voor de verstrekking van hypotheken bieden een betere bescherming van de consument. Een hypotheek zal vanaf 1 augustus meer in verhouding moeten staan met de waarde van de woning. Het aflossingsvrije gedeelte van de hypotheek wordt beperkt tot maximaal 50% van de marktwaarde van de woning. Bovendien komen er minder uitzonderingen op de bestaande inkomensnorm. Dit beperkt het risico op te hoge restschuld bij de consument De AFM is dan ook blij met de aanscherping van de norm door de banken, die ook door de verzekeraars wordt onderschreven", aldus AFM.
 
Deze norm komt in de plaats van het voorstel van Minister De Jager om de lening boven de waarde van de woning versnelt in 7 jaar af te lossen.Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2011-03-22 21:22:02

Site Search Pro