Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Voorzichtigheid geboden bij omzetten naar bankspaarhypotheek

De bankspaarhypotheek is momenteel de meest populaire aflossingsvorm. De voordelen lijken groot; Geen (zichtbare) kosten in het product en een loskoppeling van de overlijdensrisicodekking,  zodat het woekersyndroom niet kan optreden.
 
Diverse banken bieden op dit moment überhaupt geen spaarhypotheek meer aan, maar alleen nog bankspaarhypotheken. Daarnaast worden bestaande klanten aangemoedigd hun bestaande (spaar)verzekering om te zetten naar een bankspaarhypotheek.
 
Niet te verpanden aan andere bank en geen medewerking voor waardeoverdracht
Voordat u uw klanten adviseert om hun bestaande hypotheek om te zetten naar een bankspaarhypotheek, adviseren wij u goed te kijken naar de algemene voorwaarden van de aanbieder.
 
Diverse (groot)banken, waaronder Rabobank en ING bank, melden in hun algemene voorwaarden dat het niet mogelijk is om de bestaande bankspaarrekening te verpanden aan een andere geldverstrekker. Ook staat in de voorwaarden dat ze niet mee zullen werken aan kapitaalsoverdracht naar een SEW van een andere maatschappij.
 
Dat betekent voor uw klanten dat zij na omzetting gebonden zijn aan de geldverstrekker. Mocht de bank aan het eind van de rentevastperiode een minder concurrerende rente aanbieden, of wil uw klant om andere reden oversluiten naar een andere bank, dan betekent dit dat de SEW moet worden afgekocht en zal worden afgelost op de hoofdsom. 
 
En omdat een SEW altijd in box 1 zit, betekent afkopen, dat uw klant progressief zal worden belast over het (altijd) aanwezige intrestbestanddeel. En wanneer hij de heffing vervolgens moet gaan lenen heeft hij hierover geen renteafrek meer!
 
Overgeld.nl
Inzake dit onderwerp is op de website van De Telegraaf ook een artikel geplaatst. Klik op deze link om het artikel te openen.

Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2011-04-12 14:05:50

Site Search Pro