Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Ook ruimere NHG normen passen binnen Gedragscode

Sinds 1 augustus is de nieuwe gedragscode hypothecaire financieringen van kracht. Dat betekent dat er vanaf die datum nog maximaal 104% van de waarde van de woning mag worden geleend plus eventueel de kosten van de overdrachtsbelasting. Voor aankopen van bestaande woningen bedraagt de maximale financiering 106% van de waarde van de woning. Wie echter een lening met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aanvraagt mag volgens deze normen tot maximaal 108% van de waarde van de woning lenen. Een verschil van 2%, die, met name bij aankopen tot 150.000,- en aankopen met verbouwingen, het verschil maken of een consument wel of geen eigen geld nodig heeft dan wel de woning wel of niet kan kopen. In deze situaties kan de klant namelijk niet alle kosten financieren.
 
Hoewel de Gedragscode sterk lijkt op de reeds bestaande NHG-normen, zijn het juist de (kleine) verschillen tussen beide normen die op dit moment leiden tot discussies, interpretatiediscussies en onduidelijkheid bij zowel aanbieders als adviseur maar bovenal bij consumenten.
 
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft aangegeven dat bij een inhoudelijk verschil tussen de normen voor banken de Gedragscode leidend is. Door deze houding zetten ze de NHG-norm buitenspel. NHG wordt hiermee door de NVB verklaart tot een niet verantwoorde verstrekking en ruimte voor discussie wordt niet geboden.
 
NHG is toegestane vorm van explain
Toch is de stellingname van de NVB onterecht. In de Gedragscode zijn namelijk situaties opgenomen waarbij kan worden afgeweken van de "standaard regeling", de zogenaamde explain-situaties.In artikel 10 van de Gedragscode staat dat een bank mag afwijken van de Gedragscode -onder voorwaarden dat sprake is van een annuïtairetoets- mits de verstrekking leidt tot een verantwoord krediet.
 
Tijdens de behandeling van de nieuwe Gedragscode in de Tweede Kamer heeft de Minister van Financiën aangegeven dat zowel de NHG norm als de nieuwe Gedragscode een vorm zijn van verantwoorde hypotheekverstrekking. Hiermee kwalificeert een hypotheek met NHG zich als verantwoord krediet en voldoet daarmee aan het gestelde in artikel 10 van de Gedragscode.
 
De "powerplay" die de NVB thans voert is dus onterecht. Sterker nog; Feitelijk geeft de NVB door deze houding aan, dat ze haar eigen Gedragscode niet wil naleven en dupeert hiermee de consumenten.
 
Laten we hopen dat, al dan niet via politiek ingrijpen, er op korte termijn een einde komt aan deze (zinloze) discussie!
Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2011-08-15 13:38:56

Site Search Pro