Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

De Minister heeft gesproken!

Afgelopen tijd hebben wij u meermalen geïnformeerd over de (kleine) verschillen tussen de NHG-normen en de nieuwe Gedragscode. De NVB, de vereninging namens alle aanbieders, heeft zich op het standpunt gesteld dat de Gedragscode, ook wanneer NHG een ruimere normering kent, leidend is.
 
NHG is t.o.v. de Gedragscode in de volgende situaties ruimer:

De minister heeft gesproken
Mede door onze publicaties heeft Dhr. Huizing van de VVD hierover Kamervragen gesteld. In zijn brief heeft de Minister aangegeven dat de normen van de Nationale Hypotheek Garantie naast de normen van de Gedragscode Hypothecaire Financiering blijven bestaan. De AFM zal hypothecaire kredietverlening tot 108% bij een NHG-garantie, een overdrachtsbelasting van 2% en een solide dossier niet sanctioneren.
  
De praktijk
Is vanaf nu de NHG norm bij alle banken weer toegestaan? Helaas moeten wij daarop antwoorden dat dat niet het geval is. De Minister heeft aangegeven dat het banken vrij staat om uit eigen beweging een lager Loan-to-value percentage te hanteren dan de toegestane maxima.

De NVB heeft zich vervolgens op het standpunt gesteld, vast te houden aan haar eigen normen. 

Laten we hopen dat de banken zich alsnog bekeren!

Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2011-08-25 18:03:04

Site Search Pro