Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

AFM moet zich niet bemoeien in discussie over hypotheekrenteaftrek

De AFM moet zich niet bemoeien in de discussie rondom hypotheekrenteaftrek, dat stellen wij naar aanleiding van de uitlating van Ronald Gerritse van de AFM, afgelopen woensdag bij RTL Z.

 

De doelstelling van de AFM is het bevorderen van eerlijke en transparante financiële markten, om zo, door middel van onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten, zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten te bevorderen. Mengen in de discussie over hypotheekrenteaftrek is een politiek statement en tast daarmee hun onafhankelijkheid aan!

 

De AFM stelt dat Nederland door de (relatief grote) omvang van de schuld kwetsbaar wordt in een tijd waarin de huizenprijzen dalen en onzekerheden rond werk en inkomen toenemen. In dat kader zou de AFM zich moeten inzetten om woningbezitters (en adviseurs) hierover te informeren en de kwetsbare groepen aan te moedigen af te lossen hun hypotheek tot een veilige waarde.

 

De AFM is overigens betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen. In deze code is bewust gekozen voor een hogere, langjarige, aflossingsverplichting, in plaats van een versnelde aflossing van de top. In dat kader is het logisch dat consumenten, maar ook aanbieders (!), kiezen voor fiscale optimalisering en dus kiezen voor een gegarandeerde uitgestelde aflossing middels bijvoorbeeld een (bank)spaarproduct in plaats van een duurdere annuïteitenhypotheek.

 

Inzetten op gedeeltelijke of geleidelijke afschaffing van de hypotheekrenteaftrek geeft daarnaast geen garantie dat de kwetsbaarheid hiermee wordt opgelost. Voor zij die de regeling niet kunnen volgen, wordt deze zelfs vergroot! Daarnaast treft zo’n maatregel ook de niet kwetsbare groepen.

 Daarnaast bemerken wij dat consumenten zich meer dan ooit bewust zijn van de risico’s van financieren boven de waarde van de woning. Wij zien ook steeds vaker dat adviseurs hun klanten adviseren om de top van de hypotheek versneld af te lossen. 
 
 

Tot slot verwijzen wij dit kader naar de gevolgen van de afschaffing van de renteaftrek op consumptief krediet eind jaren negentig. Deze maatregel heeft uiteindelijk ook niet geleid tot afname van de consumptieve schuld in Nederland!

 

De discussie over het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek is een middel om het begrotingsprobleem op te lossen. Dat is een politieke discussie en daar zou de AFM zich niet in moeten roeren.

Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2011-12-16 12:29:39

Site Search Pro