Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Toetsrente CHF blijft per 1 april 2012 5,6%

Voor het 2e kwartaal van 2012 (geldend voor alle offertes uitgebracht vanaf 1 april 2012) blijft het toetsrentepercentage voor een financiering met een rentevastperiode van korter dan tien jaar op 5,6%.
 
Na vaststelling van de toetsrente voor het eerste kwartaal 2012 is de 10 jaars staatsrente aanvankelijk sterk gedaald, waarna deze rente nu al enige tijd fluctueert rond de 2,3%. Ook bij vaststelling van de toetsrente voor het tweede kwartaal 2012 is de 10 jaars staatsrente 2,3%. Dit is een daling van 0,3% ten opzichte van het percentage bij de vaststelling van de toetsrente van het eerste kwartaal 2012.

Omdat de hypotheekrentes het afgelopen kwartaal over het algemeen gelijk zijn gebleven, is bepaald dat de toetsrente voor het tweede kwartaal 2012 wordt gehandhaafd. Dit betekent een opslag op de 10 jaar kapitaalrente van 3,3%.

Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2012-03-19 09:53:01

Site Search Pro