Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Geen woorden maar daden!

Onderstaand artikel is gepubliceerd op: www.overgeld.nl

Geen woorden maar daden
 
Minister De Jager lijkt de houding van de banken zat. Hij wil staan voor een goed functionerende financiële sector, met gezonde, verantwoordelijke en betrouwbare instellingen, die de klant centraal stellen. En om zijn woorden kracht bij te zetten publiceerde hij 40 maatregelen die in gang zijn gezet om dit doel te bereiken.Eén van die maatregelen is dat klanten meer invloed moeten krijgen op de hypotheekrente.
 
Dat betekent dat bestaande klanten vanaf 1 januari 2013 minimaal 3 maanden voor het einde van de renteperiode een verlengingsvoorstel moeten ontvangen. Hiermee krijgt de klant meer ruimte om zich te oriënteren en eventueel over te stappen naar een andere bank. De concurrentie die hierdoor zou ontstaan, moet leiden tot een daling van de hypotheekrentetarieven.
Mooie woorden van de minister, maar komt hij ook met daden?
 
De discussie om klanten tijdig te informeren is namelijk niet nieuw. Deze belofte hebben de banken vorige jaar ook al gemaakt. Ook toen werd de termijn van minimaal 3 maanden genoemd. Des te opvallender was het dat in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (augustus 2011) toch weer de termijn van 1 maand is opgenomen. Een nieuwe Gedragscode die overigens  tot stand was gekomen in samenspraak met het Ministerie van Financiën!
 
Daad 1: Geef de klant 3 maanden het recht om boetevrij over te stappen
In de praktijk blijkt dat veel klanten veel te laat een verleningvoorstel ontvangen, soms pas 1 week voor het aflopen van de renteperiode. De tijd die dan resteert maakt het onmogelijk om te oriënteren op de concurrentie en een eventuele overstap te maken naar een andere bank. Afgezien nog van het feit dat de meeste banken een opzegtermijn van 1 maand hanteren!
 
Maar wat gebeurt er als een bank straks de 3 maanden niet waarmaakt? Krijgt de bank dan een (forse) boete opgelegd? Als klant heb je daar geen baat bij. Sterker nog, hoge boetes zullen verrekend worden in de hypotheekrentetarieven, met als gevolg dat je zelf mag meebetalen aan de opgelegde boete!
 De beste oplossing om dit risico te ondervangen lijkt mij, om iedere klant het wettelijk recht te bieden om gedurende 3 maanden na publicatie van de tarieven (of bij het uitblijven van een publicatie, ingangsdatum van de nieuwe rente) boetevrij over te mogen stappen naar een andere bank.
 
Daad 2: Verplicht banken overstappers te accepteren
Daarmee is het eerste deel van het probleem opgelost. Maar wat heb je aan dit recht als je niet kunt overstappen? De afgelopen jaren zijn de acceptatieregels fors strenger geworden. Op dit moment kan minder geleend worden op de woning (die mogelijk ook nog in waarde is gedaald), minder op het inkomen en er mag minder aflossingsvrij worden afgesloten. Dat betekent dat veel bestaande hypotheekbezitters niet meer passen binnen de huidige, nieuwe normen.
 
Weliswaar hebben de banken met elkaar afgesproken en vastgelegd dat de nieuwe normen niet gelden voor klanten die willen overstappen naar een andere bank, maar in de praktijk blijkt dat deze afspraak niet (of zeer mondjesmaat) wordt nagekomen. Zelfs een aanpassing van een bestaande hypotheek bij dezelfde bank blijkt soms onmogelijk[i].
 
Zonder de verplichting  om deze afspraak na te komen blijven honderdduizenden hypotheekbezitters  alsnog gebonden aan hun bank. En daar doet een tijdige informatievoorziening niets aan af.
 
Laten we daarom hopen dat het niet enkel bij krachtige woorden blijft, maar dat onze minister ook daadkracht zal tonen!

Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2012-04-16 16:31:56

Site Search Pro