Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

De Financiele Makelaar groeit in eerste half jaar 2012

Over het eerste half jaar van 2012 hebben wij een groei geboekt van een kleine 10%. Deze groei is voornamelijk veroorzaakt door een forse toename van het aantal intermediairs dat is gaan samenwerken met De Financiële Makelaar.
 
In de maand juni registreerden wij 18 nieuwe aanmeldingen. Ons Nul=Nul-concept blijkt naadloos aan te sluiten bij de huidige behoefte van intermediairs. Wij rekenen alleen een succesfee aan de consument indien de hypotheek daadwerkelijk tot stand komt. In alle andere gevallen niets. Het intermediair is ons geen (periodieke) kosten verschuldigd en we kennen ook geen offertekosten, dossierkosten of annuleringskosten.
Dit gecombineerd met het meest uitgebreide agenturenpalet en onze unieke werkwijze, blijkt intermediairs aan te spreken.
 
Op dit moment maken ruim 640 intermediairs gebruik van de diensten van De Financiële Makelaar. We verwelkomen op dit moment voornamelijk tussenpersonen van andere providers, die af willen van periodieke betalingen. Veelal geldt dan een opzegtermijn van een aantal maanden.
  
Om die reden verwachten we dit jaar nog verder te groeien.
 
Wilt u meer informatie over de toegevoegde waarde van De Financiële Makelaar voor uw organisatie, neemt u dan contact met ons op.
Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2012-07-02 17:00:50

Site Search Pro