Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

De Financiele Makelaar helpt bij self assessment

Het invullen van het jaarlijkse self assessment is weer begonnen. Dit jaar wordt het assessment voor het eerst afgenomen door de AFM. De AFM verwacht dat het self assessment volledig, juist en naar waarheid wordt ingevuld.
 
Vraag 7.7 luidt: "Hoeveel polishouders met één of meer beleggingsverzekeringen heeft uw onderneming in de portefeuille per 1 september 2012?"
 
De AFM verwacht dat klanten actief zijn benaderd voor een zogenaamd hersteladvies. Een advies dat er op gericht is of en hoe de consument alsnog zijn oorspronkelijke doel kan bereiken.
 
Bij deel 13 van het assessment worden de volgende vragen gesteld:
  1. Hoeveel procent van de polishouders heeft u zelf actief benaderd?
  2. Aan hoeveel procent van de polishouders heeft u een hersteladvies gegeven?
  3. Aan hoeveel procent van de polishouders heeft u een kosteloos advies gegeven?
  4. Bij hoeveel procent van de polishouders concludeerde u dat er geen hersteladvies nodig was?

Tot slot krijgt men de vraag per wanneer het kantoor denkt al zijn polishouders van een hersteladvies te hebben voorzien. Hierbij dient een maand en het jaartal te worden opgegeven (bijvoorbeeld februari 2013). 
 
De Financiële Makelaar helpt!
In de praktijk merken we dat nog niet iedereen alle bestaande klanten heeft voorzien van het hersteladvies. De Financiële Makelaar kan u hierbij helpen. 
 
1. Today's Continue Click Fonds
Mijn Lijfrenterekening.nl (box 1) en Mijn Beleggingsgiro.nl (box 3) zijn moderne, goedkope bankspaarproducten. De zeer lage kostenstructuur met daarbij de keuzes in beleggen maken deze producten tot een prima alternatief voor een beleggingsverzekering.
 
Binnen deze rekening kan uw klant kiezen voor het unieke Continue Click Fonds. Een fonds dat meeprofiteert van tussentijdse koersstijgingen op de AEX-index en uw klanten bovendien voorziet van een doorlopend beschermingsniveau op ongeveer 90% van de hoogste koerswaarde ooit behaald.
 
Met een rendement van 8,25% in 2012 en een verwacht rendement van 7,8% per jaar is het Continue Click Fonds een goed alternatief om op een veilige manier het verwachte einddoel alsnog te bereiken.
 
2. Laat uw klanten benaderen
Vindt u het lastig, of heeft u niet de capaciteit, om afspraken met uw relaties in te plannen? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om uw klanten te laten benaderen voor een afspraak voor het hersteladvies. U levert een overzicht aan van uw relaties en ervaren telefonisten nemen contact op met uw klant voor het maken van een afspraak, waarbij het doel van de afspraak reeds bekend wordt gemaakt, zodat u efficiënt aan de slag kunt!
 
3. Laat uw klanten bezoeken door onafhankelijke professionals
Heeft u geen tijd om uw klanten op korte termijn te bezoeken, maak dan gebruik van de bezoekservice. Onafhankelijke professionals bezoeken, namens u, uw klanten en verzorgen het hersteladvies. U ontvangt daarnaast een volledig klantprofiel. 
 
Perlas is een eigen label van vermogensbeheerder Palladyne. Palladyne is een voorloper op het gebied van transparantieweergave van performance. Sinds oprichting in 1997 wordt middels een gestructureerd 'mens- en machineproces' structureel de benchmark verslagen. De drie bankspaarfondsen onder de Perlas-paraplu kennen een historische performance (sinds oprichting tot 1 juli 2012) van respectievelijk 6,8% (behoudend), 6,0% (neutraal) en 9,0% (ondernemend). 
   
4. Workshop: Van hersteladvies naar lange termijnadvies
In plaats van een eenmalige oplossing van hersteladvies, kunt u het advies ook aangrijpen om uw relatie met uw klant te verbeteren. Tijdens de workshop Meer rendement uit herstel advies - die wordt gegeven door Paul Rijns, directeur intermediair van Brand New Day - wordt u aangereikt welke concrete acties u kunt ondernemen en hoe u daar meer rendement uit kunt halen. Daarnaast wordt ingegaan op welke wijze Brand New Day u hierbij kan ondersteunen.
 
Bent u geïnteresseerd in één van de geboden oplossingen, neemt u dan contact met ons op voor nadere informatie.

Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2012-09-19 18:00:07

Site Search Pro