Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Tijd voor nieuwe acceptatienormen!

Nu de kabinetsformatie is afgerond, ontstaat er meer duidelijkheid over de nieuwe hypotheekregels vanaf volgend jaar. Voor alle nieuwe toetreders op de markt en voor verhogingen van bestaande hypotheken gaat een (minimaal) annuïtaire aflossingsverplichting gelden.

  

Bestaande hypotheken kunnen blijven bestaan in de vorm zoals ze nu zijn afgesloten. Zij krijgen alleen te maken met een beperking van het maximale tarief waartegen kan worden aftrokken (51,5% vanaf 2014 jaarlijks dalend met 0,5% tot 38%).

 

Daarnaast krijgen we een programma minister voor wonen en rijksdienst. Het ligt in de verwachting dat de (maximale) acceptatienormen op ministerieel niveau zullen worden bepaald.
 
Tijd voor nieuwe acceptatieregels

De Financiële Makelaar heeft, in samenwerking met De Hypotheker, dit moment aangegrepen om de huidige acceptatieregels onder de loep te nemen en te komen met een voorstel dat beter aansluit bij de dagelijkse adviespraktijk.
 
Dagelijks kampt de hypotheekadviseur met het spanningsveld tussen consumptieve en hypothecaire normen, het niet volledig kunnen meefinancieren van verbouwingen/verbeteringen en problemen met het meefinancieren van bijvoorbeeld verkoopverlies. 
 
In onze visie kan de oplossing eenvoudig gevonden worden in een gelijktrekking van beide gedragscodes en bij verbouwingsfinancieringen niet te kijken naar de marktwaardestijging, maar de looptijd van de financiering te koppelen aan de economische levensduur van de besteding, waarbij het niet uitmaakt op welke wijze de klant dit financiert (zgn. horizontaal financieren). 
 
De onevenredige effecten van bestaande consumptieve kredieten op de leencapaciteit, worden in het voorstel ook opgelost.
 
Download artikel
Het artikel is gepubliceerd in het Vakblad De Hypotheekadviseur.
U kunt het artikel downloaden via deze link.

Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2012-10-31 13:02:36

Site Search Pro