Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

D & O maakt informatie serviceproviders transparant

Bureau D & O heeft de site http://www.sp.deno.nl/ gelanceerd. Op deze site kunnen financieel adviseurs zich oriënteren op de dienstverlening van de verschillende serviceproviders die onze sector rijk is.
 
www.sp.deno.nl
Binnen het intermediair groeit de belangstelling voor samenwerking met een of meer serviceproviders snel. Voor kantoren die zich wensen te oriënteren op de diensten, zoals individuele serviceproviders die verlenen, heeft Bureau D & O de site www.sp.deno.nl/ geopend. De site kan zonder kosten worden bezocht.
 
Wilt u een overzicht van onze dienstverlening, klik dan hier of bel naar: 073 - 623 83 81.
 
Feitelijke informatie
Op de site treffen bezoekers de feitelijke gegevens aan van een groot aantal serviceproviders. De informatie is onderverdeeld in de volgende ‘hoofdstukken’:

Waardering door gebruikers
Jaarlijks geeft Bureau D & O een onderzoeksrapport uit waarin deelnemers van de serviceproviders op meer dan 20 onderdelen hun serviceprovider beoordelen. Na de zomermaanden zal een deel van deze waardering aan de site worden toegevoegd.
 
Serviceproviders worden middelpunt concurrentie particuliere markt
“Wij voorzien, aldus drs. Annette van de Wetering, directeur Bureau D & O, dat serviceproviders in de komende tijd het middelpunt worden van de concurrentiestrijd in het particuliere segment. Bij aanbieders is te zien dat tal van initiatieven worden genomen om toch meer en vaker een rechtstreekse band met de particuliere relatie op te bouwen. Aanbieders motiveren deze ontwikkeling mede met als argument dat zij de greep verliezen op de individuele klant en de individuele adviseur, als gevolg van de snelle groei van de productie die loopt via gevolmachtigden en/of serviceproviders.
 
Tegelijkertijd zien we dat een aantal serviceproviders in een geweldig tempo hun diensten richting het intermediair aan het verbeteren en verbreden zijn. Dit zal onvermijdelijk lijden tot scherpere concurrentie tussen enerzijds serviceproviders en anderzijds aanbieders die hun productie willen behalen door rechtstreekse aanstellingen met het intermediair, of via directe tekening met de consument.
 
Als Bureau D & O denken wij dat het grootste deel van het intermediair voorlopig kleinschalig blijft werken. De kracht van dit type kantoren zit in het klantcontact. De contactfrequentie moet echter drastisch omhoog. GFK heeft onlangs onderzoek gepubliceerd dat uitwijst dat van de consumenten die een financieel product via een intermediair hebben gesloten, 44% minder dan één maal per jaar contact heeft met deze intermediair. Op het moment dat er dan contact is, vindt dit in driekwart van de gevallen plaats op initiatief van de klant. Dat beeld moet echt veranderen wil het intermediair ook in het digitale tijdperk een goede relatie met de consument onderhouden.
 
Serviceproviders zijn door hun schaalgrootte in staat technieken te ontwikkelen en aan het intermediair aan te bieden waardoor kleinere kantoren min of meer op hetzelfde digitale niveau met directe aanbieders kunnen concurreren. Met dat verschil dat de klant die het even niet snapt toch gewoon bij de adviseur ‘aan het dorpsplein’ langs kan gaan.”

Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2013-07-31 10:51:43

Site Search Pro