Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Binnen 1 dag finaal akkoord?

Heeft u klanten die snel behoefte hebben aan zekerheid, bijvoorbeeld omdat de ontbindende voorwaarden verlopen, of heeft u dossiers waarvan de passeerdatum snel nadert? Maak dan gebruik van deze unieke service! Binnen 1 dag van aanvraag tot finaal akkoord? Het lijkt onmogelijk, maar het kan vanaf heden via Woonfonds Achmea! 
  
Wanneer kunt u hiervan gebruikmaken?
Aan deelname gelden enkele spelregels. Het allerbelangrijkste is dat u beschikt over een compleet dossier. Bij de aanvraag dient u namelijk direct alle dossierstukken te overleggen, dus inclusief werkgeversverklaring, taxatierapport, getekende koopovereenkomst, medisch akkoord etc. Daarnaast geldt tijdens de pilotperiode dat de aanvraag met Nationale Hypotheekgarantie moet zijn en de aanvragers in loondienst.
 
Hoe neemt u deel?
Heeft u een dossier dat voldoet aan de gestelde normen? Neemt u dan contact met ons op.
Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2013-10-04 15:17:31

Site Search Pro