Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Toetsrente blijft 5,0%

Voor het 4e kwartaal van 2013 (startend vanaf 1 oktober) blijft het toetsrentepercentage voor financiering met een rentevastperiode van korter dan tien jaar 5,0%.
 
Voor offertes met een rentevastperiode van 10 jaar of langer geldt het werkelijke percentage. De offertedatum is bepalend voor de van toepassing zijnde toetsrente.

Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2013-09-19 17:02:52

Site Search Pro