Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Alle stukken uploaden in Mijn DFM

Het aanleveren van digitale dossiers is inmiddels gemeengoed geworden. Nog slechts een paar banken willen (in specifieke situaties, bijvoorbeeld bij ontslagaanvragen) nog originele documenten ontvangen.

Daar komt bij dat steeds meer banken inmiddels werken met documentenverkeer via het HDN-kanaal (AX/DX). Ons mid-officesysteem Mijn DFM is hierop volledig aangepast. Dit houdt in dat die banken de stukkenlijst in Mijn DFM generen en dat wij de geüploade stukken direct kunnen doorsturen, zodat ze direct op de juiste plek worden weggeschreven bij de bank. Hierdoor wordt de doorlooptijd voor het beoordelen van dossiers korter. 
  
Door op een juiste manier gebruik te maken van deze mogelijkheden, bereiken we gezamenlijk een enorm efficiëntievoordeel.
 
Documenten direct uploaden
Om dit voordeel te behalen vragen wij u om -vanaf heden- alleen nog documenten te uploaden in Mijn DFM. Dit kunt u doen in het tabblad documenten.
   
Hierbij is het van belang dat 'ieder vakje' in het systeem wordt gevuld. Het is het mogelijk dat u sommige documenten meerdere keren moet uploaden; een bankafschrift kan bijvoorbeeld dienen als bewijs incassorekening, aantonen eigen geld en als bewijs salarisbijschrijving. Mocht een gevraagd document niet aanwezig zijn, dan kunt een document uploaden met daarin de uitleg waarom het gevraagde niet beschikbaar is.

Volgen van status
De dossierbehandelaar ontvangt van ieder geüpload bestand automatische een bericht in zijn takenbox! In het tabblad documenten kunt u daarnaast altijd zien wat is geüpload, beoordeeld (kopje: Beoordeling), doorgestuurd naar de bank (kopje: Verzonden) en wanneer de bank werkt met het HDN berichtenverkeer of de maatschappij de documenten heeft ontvangen (Ontvangst MIJ). Heeft de bank de documenten (voorlopig) beoordeeld, dan kunt u dat zien in de laatste kolom (Beoordeling MIJ).

Nadat een document is beoordeeld (door ons of door de bank), ontvangt u hiervan automatisch een statusmail.
De afspraak die wij met de banken hebben gemaakt is dat een dossier wordt beoordeeld nadat alle gevraagde stukken zijn ontvangen en deze voldoen aan de eisen die bank hieraan stelt.
 
Eisen aan documenten
We zien dat verschillende banken, verschillende eisen stellen aan documenten. Sommige aanbieders willen dat u bepaalde scans waarmerkt voor origineel gezien en of dat sommige documenten in kleur zijn gescand. Wij zullen dit zoveel mogelijk proberen aan te geven in het systeem, maar over het algemeen geldt dat werkgeversverklaringen en documenten waar de consument een handtekening op heeft gezet, in kleur moeten worden ingescand. De overige documenten mogen in zwart/wit of grayscale worden ingescand.

Eisen aan de scaninstellingen
Daarnaast worden aan de documenten de volgende eisen gesteld:

Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2014-10-29 15:36:00

Site Search Pro