Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Offreren, passeren en aflossen in 2014

Offertes 2014
Per 1 januari 2015 zullen weer de nodige wijzigingen in de inkomens- en onderpandnormen worden doorgevoerd. Het gaat dan met name om een verlaging van de leencapaciteit oplopend tot 20% t.o.v. de huidige inkomensnormen en de verlaging van de maximale hypotheek t.o.v. het onderpand naar 103% marktwaarde.
 
De offertedatum is bepalend of de normen 2014 of 2015 van toepassing zijn. Wilt u nog gebruik maken van de huidige normen? Dan dient de offerte dus dit jaar te zijn uitgebracht!
 
Passeren in 2014
Traditioneel willen veel consumenten nog voor de jaarwisseling passeren (al dan niet omdat gebruik wordt gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling). Veel aanbieders kampen op dit moment met grote werkvoorraden, waarbij doorlooptijden bij sommige banken inmiddels zijn opgelopen tot 14 werkdagen. Om dit jaar nog te kunnen passeren dienen dossiers tijdig compleet te zijn aangeboden!
 
Aflossen in 2014
Per 1 januari komt de schenkingsvrijstelling van 100.000 euro te vervallen. Aflossingen dienen dit jaar te zijn verwerkt om te voldoen aan de opschortende voorwaarde. Ook geldt bij de meeste banken dat vanaf 2015 niet meer standaard boetevrij mag worden afgelost! Om de schenking te kunnen verwerken, dient de aflossing tijdig te zijn ontvangen en verwerkt door de bank.  
 
Overzicht belangrijke data

Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2014-11-19 17:54:13

Site Search Pro