Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Overzicht nieuw hypotheeknormen per 1 juli

Per 1 juli worden de maximale hypotheeknormen aangepast. Wat zijn de gevolgen voor uw klanten?

 
Verlaging normen NHG

De maximale kostengrens voor leningen met NHG gaat omlaag van € 265.000,- naar € 245.000,-. Dat betekent dat, om voor NHG in aanmerking te komen, de maximale koopsom voor een te kopen wonen niet meer mag bedragen dan € 231.132,- (incl. evt. verbouwingskosten of meerwerk).

 

In geval van een oversluiting mogen de totale kosten (huidige hypotheek + verbouwingskosten + bijkomende kosten incl. boeterente) niet meer bedragen dan € 245.000,-. Wordt dit bedrag overschreden, dan is NHG niet mogelijk, ook niet wanneer er uiteindelijk minder dan € 245.000,- wordt geleend!

 
Verlaging maximale hypotheek op inkomen

Met ingang van 1 juli wordt de nieuwe financieringslasttabel van toepassing.
In de huidige tabel geldt eenzelfde financieringslastpercentage voor hypotheken met een rente kleiner of gelijk dan 3,5%. Met ingang van 1 juli komen er nieuwe kolommen bij, zodat leningen met een rente onder de 3% of 2,5% een eigen woonquote krijgen. Deze percentages zijn lager dan de het huidige percentage, waardoor de leencapaciteit omlaag gaat.

 
Voorbeeld
Een consument heeft een bruto jaarinkomen van € 27.000,-. Op basis van een 10-jaarsrente (NHG) van 2,15% bedraagt het huidige financieringslastpercentage 20,5%. De maximale hypotheek op het inkomen bedraagt op dit moment: € 122.293,-.
 
Vanaf 1 juli wordt het maximale financieringslastpercentage 18,5%. De maximale hypotheek op het inkomen bedraagt in dat geval: € 110.362,-.
Een verlaging van € 11.931,-, of te wel een leencapaciteitverlaging van bijna 10%!
 
Wat zijn de effecten?

De verlaging van de inkomensnormen heeft gevolgen op hypotheken met een toetsrente van 3,0% (gemiddelde verlaging 5%) of gemiddeld 10% lager indien de toetsrente lager of gelijk is dan 2,5%.

 
Overzicht met effecten

De Financiële Makelaar heeft een overzicht gemaakt met de dalingspercentages vanaf 1 juli. Dit overzicht (PDF-bestand) kunt u hier downloaden.

 
Profiteren van de huidige normen?

De offertedatum is bepalend welke normen van toepassing zijn. Voor offertes uitgebracht voor 1 juli gelden de huidige normen, voor offertes uitgebracht vanaf 1 juli gelden de nieuwe normen. De offertedatum is dus bepalend, niet de aanvraagdatum!

 

Zorg ervoor dat uw aanvraag juist en compleet is! Moet een offerte (om welke reden dan ook) na 1 juli worden aangepast of opnieuw uitgebracht, dan worden automatisch de nieuwe normen van toepassing, met een mogelijke afwijzing tot gevolg!

 

Wilt u een offerte gebaseerd op de huidige normen, zorgt u dat de aanvraag tijdig door ons is ontvangen. Deze data zijn onder voorbehoud van nakoming door de aanbieder!

Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2015-06-11 14:05:16

Site Search Pro