Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Hypotrust haalt de 25 & 30 jaar voorlopig uit assortiment

Met ingang van 24 november komen de rentevastperioden van 25 en 30 jaar voorlopig te vervallen. De mogelijkheid voor een rentevastperiode van 20 jaar blijft wel gehandhaafd.

De rentevastperioden van 25 en 30 jaar blijven wel beschikbaar voor verhogingen, zodat de renteherzieningsdatum van de verhoging gelijk kan zijn aan die van de al bestaande lening.  
Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2008-11-24 09:50:32

Site Search Pro