Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

SNS voert nieuwe explaintoets in per 1-1-2009

Vanaf 1 januari 2009 kunt u bij SNS Bank de CHF-norm uitsluitend overschrijden door:

De Werkelijke Lastentoets (WLT) komt hiermee te vervallen. De hiervoor beschikbare rekentool“hypotheekverstrekking SNS Bank” zal hierop worden aangepast. Overschrijden van de CHF-norm kan nietin combinatie met een SNS Inkomensverklaring.
 
Het is vereist dat u een Explain onderbouwt met bewijsstukken. Deze bewijsstukken moeten op uw klant
zijn toegespitst. Als een Explain naar het oordeel van SNS Bank niet voldoende wordt onderbouwd, danvolgt een afwijzing van de hypotheekaanvraag. De eventuele financiële consequenties die uit deze afwijzingvoortvloeien zijn niet voor rekening van SNS Bank. Een voorbeeld hiervan is de boete wegens het niet

kunnen afnemen van de aangekochte woning.
 
Via formulieren kunt u het nieuwe formulier downloaden.

Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2008-12-22 17:43:25

Site Search Pro