Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Argenta Spaarbank stopt met (gratis) betaalrekeningen

Met ingang van 8 juni a.s. stopt Argenta met het aanbieden van gratis betaalrekeningen. Voor bestaande rekeninghouders stopt deze mogelijkheid vanaf 15 september a.s.
  
Naar de toekomst gaat Argenta zich richten op het aanbieden van (nieuwe) producten met vermogensopbouw, zoals spaar- en termijndepositorekeningen.
 
Alle klanten die deze aanpassing betreft ontvangen rechtstreeks van Argenta bericht.Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2009-06-02 14:19:20

Site Search Pro