Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Wijziging procedure SNS bank

De campagne Rustig wonen met SNS Plafondrente Hypotheek is een groot succes. Om alle
hypotheekaanvragen te kunnen verwerken, verzoekt SNS u om alle documenten volgens onderstaande
werkwijze bij ons aan te leveren.

Werkwijze
Stuur de originele documenten in maximaal twee verzendingen naar ons toe.
Stap 1: Stuur eerst de ondertekende originele offerte, het gewaarmerkte identiteitsbewijs en de
eventuele aanvragen voor verzekeringen naar ons toe.
Stap 2: Lever vervolgens alle in de offerte/checklist genoemde originele documenten in één
postzending bij ons aan.

Let op:
Documenten die per fax of e-mail worden aangeleverd, neemt SNS vanaf nu niet meer in

behandeling!

Aanvraagformulier Extra Storting SNS Spaarrekening Hypotheek

Onlangs heeft u een brief ontvangen over de aanpassingen van de SNS Spaarrekening Hypotheek. Voor
een extra maandelijkse storting vult u samen met de klant het aanvraagformulier 'Extra storting SNS
Spaarrekening Hypotheek' in. Dit formulier vindt u in de bijlage en op SNS Extranet. U kunt het formulier
terugsturen naar:
SNS Service Center Operations Hypotheken
Postbus 924
3500 AX Utrecht

Download document

Ongebruikte SNS Privérekening bij SNS Budget Hypotheek

Binnenkort ontvangen klanten met Budget Optie 5, die niet meer hun inkomsten laten binnenkomen op de
SNS Privérekening een brief van SNS Bank. In deze brief verzoeken wij hen om hun maandelijkse
inkomsten op de SNS Privérekening te laten binnenkomen om zo hun rentekorting te kunnen behouden. Als
klanten geen actie ondernemen, vervalt na 10 weken de 0,1% rentekorting. 

Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2009-06-10 15:55:30

Site Search Pro