Consument

Van uw financieel adviseur mag u verwachten dat hij/zij op de hoogte is van de laatste financiële ontwikkelingen, onafhankelijk is en de beste producten kan adviseren die op dat moment beschikbaar zijn. Uw adviseur werkt samen met De Financiële Makelaar.

Wie is de Financiële Makelaar

De Financiële Makelaar is een service-organisatie die financiele producten en diensten levert aan uw financieel adviseur. Wij kopen bij (inter)nationale banken en verzekeraars producten en bieden die aan aan uw adviseur. Uitgangspunt hierbij is kwaliteit en vertrouwen. Wij bieden alleen producten aan van betrouwbare instellingen en organisaties.

Doordat uw financieel adviseur gebruikt maakt van de diensten van De Financiële Makelaar, bent u ervan verzekerd dat u de producten krijgt geadviseerd waarbij de onafhankelijkheid gewaarborgd is.

De dienstverlening van De Financiële Makelaar voor u is enkel van administratieve aard en is gebaseerd op basis van “execution only”, zoals vermeld in de Wet op het financieel toezicht (WFT).

De Financiële Makelaar kan en zal u derhalve geen adviezen geven over de door u gemaakte keuzes, producten etc. Voor al uw vragen over de de producten verwijzen wij u door naar uw adviseur.

Meer informatie?

Hieronder staan de meest gestelde vragen:

Wat is de rol van De Financiële Makelaar in het hypotheektraject?

De Financiële Makelaar is een organisatie die uw adviseur in de gelegenheid stelt onafhankelijk te adviseren door het aanbieden van producten van (inter)nationale banken, verzekeraars en vermogensbeheerders. De Financiële Makelaar verzorgt en begeleidt uw adviseur van het offertetraject tot aan passeren van uw hypotheek. Uw notaris verzorgt het laatste traject.

Voor u is onze rol van administratieve aard. Heeft u vragen over de status van uw dossier, dan dient u altijd contact op te nemen met uw eigen adviseur.

Waarom betaal ik voor de dienstverlening van De Financiële Makelaar?

De Financiële Makelaar verzorgt de offerte, controleert de ontvangen stukken en bereidt u dossier voor, zodat notarisstukken kunnen worden opgemaakt. Voor deze handelingen vragen wij een vast bedrag. De hoogte staat vermeld in de opdracht tot dienstverlening.

Omwille van transparantie van kosten hebben wij er voor gekozen om deze kosten rechtstreeks bij de consument in rekening te brengen. Deze kosten bent u echter alleen verschuldigd indien de hypotheek of omzetting daadwerkelijk tot stand komt.

Naast onze kosten bent u ook kosten verschuldigd aan uw adviseur voor het advies en de begeleiding tijdens de bemiddeling. Over de hoogte en het moment van verschuldigdheid van deze kosten maakt u een losse afspraak met uw adviseur.

Waarom staat De Financiële Makelaar op mijn polis/offerte?

Om het organisatorische proces goed te kunnen begeleiden, staat op sommige offertes De Financiële Makelaar vermeld als uw contactpersoon. Indien u echter vragen of opmerkingen heeft, of er staan onjuistheden in, neemt u dan contact op met uw eigen financieel adviseur. Hij/zij kan u direct helpen met uw vragen.

De Financiële Makelaar BV kan u geen adviezen of antwoorden geven op uw vragen. Onze dienstverlening geschiedt op basis van execution only. Uw adviseur is en blijft uw aanspreekpunt!

Een bank of verzekeraar verwijst me door naar u, wat moet ik nu doen?

Wanneer u contact heeft gehad met uw bank of verzekeraar kunnen zij u doorverwijzen naar uw financieel adviseur. Dat is ook mogelijk indien de aanbieder u wil informeren over een belangrijke (wets)wijziging. Zij geven mogelijk ons telefoonnummer door voor het stellen van verdere vragen.

De Financiële Makelaar vervult voor u enkel een administratieve rol. Voor al uw vragen en opmerkingen dient u contact te zoeken met uw eigen financieel adviseur bij wie u destijds het product heeft afgenomen.

Mijn adviseur is niet meer werkzaam/ wie is mijn adviseur?

Het kan zijn dat uw adviseur niet meer actief is. In dat geval zult u opzoek moeten naar een nieuwe adviseur. Helaas kunnen wij niet als adviseur optreden.
Indien gewenst kunnen wij u in contact brengen met een Financieel Onderhoudsadviseur.

Meer weten over De Financiële Makelaar?