Leennormen voor hypotheek niet verruimd

Kopers die in 2022 meer verdienen, kunnen dan ook een hogere hypotheek krijgen. Voor kopers met een gelijkblijvend salaris verandert weinig. De leennormen, waarop de maximale hoogte van een hypotheek gebaseerd, zijn in 2022 niet verruimd door het Nibud.

Bij een gemiddelde bruto loonstijging van 2,2 procent kan een huishouden in 2022 gemiddeld ongeveer 5.000 euro meer lenen. Blijft die loonstijging uit, dan verandert er weinig ten opzichte van vorig jaar. Voor kopers met een inkomen tot 50.000 euro wijzigt vrijwel niets. Huishoudens met een hoger salaris zullen, afhankelijk van het inkomen, tot enkele duizenden euro’s minder kunnen lenen voor de aankoop van een woning.
Ook nu de gemiddelde woningprijs is gestegen tot 419.000 euro, zegt het Nibud geen reden te zien om de leennormen te verruimen. Het budgetinstituut vreest dat ruimere normen een verder prijsopdrijvend effect hebben. Strengere leennormen hebben volgens het Nibud evenmin zin. Huishoudens die een woning volledig moeten financieren kunnen dan minder lenen. Dan kunnen zij de concurrentie met kopers die over veel eigen geld beschikken zoals beleggers niet meer aan.