Samenwerkingsvoorwaarden

Wij verwachten van al onze samenwerkingspartners dat ze aan alle richtlijnen voldoen. Voldoet u aan het volgende profiel? Wacht dan niet langer en ga de samenwerking met ons aan!

  • U beschikt over de vereiste Wft-vergunningen voor al uw activiteiten
  • U bent aangesloten bij het Kifid
  • U beschikt over een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • U bent professioneel met uw vak bezig
  • U beschikt over een eigen administratie
  • U bent bereid uw gegevens aan ons te overleggen
  • U bent bereid om de producten en diensten van ons af te nemen
  • U bent bereid (informatie over) dossiers te overleggen indien hier (door een aanbieder of toezichthouder) om wordt verzocht
  • U beschikt over een automatiseringsgraad op hedendaags niveau en eigen e-mailadres

De Financiële Makelaar behoudt zich het recht voor om een aanstelling te weigeren. Wij onderschrijven de procedure Best Practice zoals beschreven door de AFM. De Financiële Makelaar is niet verplicht een aanvraag in behandeling te nemen.

Meer weten over De Financiële Makelaar?